Følgende bedrifter er godkjent for uavhengig kontroll:

Byggmester Geir OFurunes AS
Byggmester Herman Frost AS
Timberbygg AS
Terje Gran AS© 2017 Byggmestrenes Servicekontor - Rekruttering, Fagopplæring, Bygg ,Tømrer,anbud