thumb Sommeren 2010 096 280 373Som tømrer har du en aktiv og skapende arbeidsdag 

Ser du for deg fremtiden med et aktivt og variert arbeid, ofte ute i frisk luft? ...bli tømrer! 

Når du jobber som tømrer er ingen dager like. Hver dag byr på nye muligheter og utfordringer, samtidig som du treffer arbeidskompiser med de samme interessene som deg. Arkitekten tegner - du bygger! Ny flyplass, boligblokk eller enebolig til naboen - byggverket du setter opp vil stå der i åresvis som et synlig bevis på hva du har skapt. Tenk hvor flott det er å kunne peke på et hus og si; dette har jeg vært med på å bygge! 

Dine muligheter som tømrer 
Som tømrer får du en spennende jobb hvor mye avhenger av deg selv. Du arbeider ofte sammen med andre i små eller store arbeidslag. Samarbeid med andre håndverkere på byggeplassen som rørleggere, murere, malere og elektrikere, er en naturlig del av hverdagen. 

thumb Vaaren 2010 132 280 210Som tømrer kan du jobbe med ombygging/tilbygg, eneboliger, næringsbygg, rehabilitering/restaurering, boligblokker og feltutbygging. Du vil få godt innblikk i alt som kreves av samarbeid og planlegging for at et prosjekt skal ha riktig fremdrift og til slutt bli vellykket. Er du villig til å ta ansvar, får du store muligheter til å påvirke egen arbeidsdag. 

En tømrer er ofte bedriftens ansikt utad og representerer bedriften i forhold til byggherrer, leverandører, under-entreprenører og kunder - en av mange utfordringer!

Tømrerutdanning

thumb M6 023 280 210Tømrerutdanningen er en blanding av teori og praksis.
Det er 3 alternative utdanningsløp.

 

 

 • 2 + 2 år - det vil si 2 år i skole og 2 år i bedrift
 • 1 + 3 år - det vil si 1 år i skole og 3 år i bedrift
  (Vg2 teori må taes i praksisdelen)
 • 0 + 4 år - det vil si 4 år i bedrift 
  (all teori må da taes i praksisdelen)

Vg.1 Bygg- og anleggsteknikk 
Etter endt ungdomsskole må du velge riktig utdanningsprogram. Ønsker du å bli tømrer, velger du Vg.1 Bygg- og anleggsteknikk. 

Det første året får du en smakebit av alle fagene i dette programmet (20 fag), men kan bruke den delen av undervisningen som kalles Prosjekt til fordypning (PF) på 168 timer til å utforske det faget du ønsker, evt. tømrerfaget, nærmere. 

 

Vg.2 Byggteknikk 
Etter endt Vg.1 må du over til "vårt" programområde som heter Vg.2 Byggteknikk. Dette inneholder bare 4 fag hvorav tømrerfaget er det ene. Også her gis det mulighet til faglig fordypning (PF) på 253 timer. 


Læretid i bedrift 
Velger du 2 + 2-modellen, avsluttes utdanningen med 2 års lønnet læretid i en godkjent lærebedrift. I denne tiden vil man være bundet av en lærekontrakt, som sikrer at opplæringstiden blir best mulig. Læretiden avsluttes med en svenneprøve. 

Det er også fullt mulig å inngå lærekontrakt etter endt ungdomsskole, eller etter Vg.1. 

Videre er det anledning til å gå ut i et læreforhold som voksen. Eventuelle fradrag vil være avgjørende for lengden på læretiden. Ta kontakt med ditt lokale opplæringskontor hvis du er i tvil.

Tiden som tømrerlærling

thumb M6 027 280 210Opplæring som lærling i bedrift er en viktig del av tømrerutdanningen. 
Etter hovedmodellen er læretiden 2 år, og du får lønn i læreperioden. 
Det er også mulig å gjennomgå opplæringen med 1 år i skole og 3 år i bedrift, eller alle 4 årene i bedrift. 

Når du er tømrerlærling i godjent lærebedrift får du en egen instruktør som din personlige "læremester". Instruktøren har også spesielt ansvar for at du finner deg til rette blant kollegene på byggeplassen. Instruktøren velges ut blant de dyktigste fagarbeiderne, og er vant til å omgås unge mennesker. 

thumb Sommeren 2010 095 280 210Det skal opprettes en lærekontrakt, og det vil bli stilt krav til både lærebedriften og deg som lærling. Læreplanen er omfattende og krever at både lærling og bedrift tar oppgaven seriøst. Læretiden fullføres med en praktisk svenneprøve. 

De fleste bedrifter er tilsluttet et opplæringskontor som påser at opplæringen gjennomføres i samsvar med læreplanene. 

Byggenæringen trenger dyktige og godt kvalifiserte tømrere. Det er derfor i alles interesse at du som lærling får så god opplæring som det er mulig å gi deg.

thumb Vaaren 2010 135 280 210Videreutdanning - Byggmester, ingeniør, arktitekt

Mulighetene er der - valget er ditt! Etter svennebrevet kan du gå videre til å bli blant annet byggmester, ingeniør eller arkitekt. 


Du kan velge disse videreutdanningsmulighetene: 
• Mesterbrevutdanning 
• Toårig teknisk fagskole 
• Kurs for studiekompetanse 
• Ingeniør- eller teknisk høgskole 


Byggmester - Mesterbrevutdanning 
Med svennebrev og minimum ett års praksis, kan du begynne på mesterskolen og bli byggmester. Denne typen videreutdanning holdes gjerne på kveldstid, slik at du kan jobbe på dagen. Når du har bestått eksamen, og oppfyller kravene til praksis, kan du få mesterbrev og starte egen bedrift som byggmester! 
Les mer om mesterutdanning hos Mesterbrevnemnda. 


Tekniker - Teknisk Fagskole 
Tar du toårig teknisk fagskole kan du blant annet arbeide med prosjektering, tegning og dimensjonering av konstruksjoner. 


Ingeniør/Sivilingeniør/Sivilarkitekt - Høgskole eller universitet 
Vil du gå videre og bli ingeniør, sivilingeniør eller sivilarkitekt må du ta 1 år allmenfaglig påbygging før ingeniørhøgskolen eller universitetet. Fordeler med fagutdanning

Er du i tvil om hvilken vei du skal velge når det gjelder yrke og utdanning?
Det er mange fordeler med fagutdanning!

 

 • Du får lønn i læretiden
 • Du kan bygge videre på fagutdanningen for å få studiekompetanse
 • Du får mange muligheter for videre utdanning
 • Du får brukt både dine praktiske og teoretiske evner
 • Svennebrevet dokumenterer din kompetanse
 • Svennebrevet gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet

 

Tømrer - et sikkert yrkesvalg!

 

 

 

I en tid med stor etterspørsel på fagarbeidere, og et like stort etterslep av bygging av nye boliger, er det å få lærlingplass, og i neste omgang jobb, nesten garantert. Jobbmulighetene trenger du derfor ikke bekymre deg for dersom du gjør tømrer til ditt yrkesvalg. 

Som tømrer kan du jobbe med ombygging/tilbygg, eneboliger, næringsbygg, rehabilitering/restaurering, boligblokker og feltutbygging. 

Du kan få jobb i et av landets mange byggmesterfirmaer, eller entreprenørfirmaer som ofte har egne tømreravdelinger. Fagfolk med svennebrev i tømrerfaget er også ettertraktet i andre sammenhenger - som innenfor drift og vedlikehold av eiendom. 

Ingen maskiner kan erstatte tømreren. Så lenge mennesket bygger, vil det være bruk for din kunnskap. 

Et sikkert yrkesvalg - tømrerutdanning gir trygghet for framtida!

Informasjonsmateriell

Presentasjon - tømreryrket 
Her kan du se en Power Point-presentasjon med mer informasjon om tømreryrket, utdanningen etc. 
• Tømreryrket 

Brosjyre 
Klikk på linken under og fyll inn skjemaet for å bestille brosjyren "Velg tømreryrket". 
• Kontakt 


© 2021 Byggmestrenes Servicekontor - Rekruttering, Fagopplæring, Bygg ,Tømrer,anbud